Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 23 februari 2017

 vergadering

 

Op een stormachtige donderdagavond hield LTCM de ALV 2017.
In een goed gevuld clubhuis besprak het bestuur met de leden, aan de hand van de verslagen van de diverse commissies, het wel en wee van het afgelopen jaar. Ook het financiëel verslag 2016 en de begroting 2017 werden uitgebreid onder de loep genomen..
De ALV gaf haar goedkeuring aan de verslagen en begroting, met complimenten voor bestuur en commissies. Ook het voorstel de contributie voor 2017 gelijk te houden aan die van 2016 kreeg unaniem instemming.
Het bestuur bedankte Bert van der Linden voor zijn inzet voor de sponsorcommissie. Op de valreep hebben Kees de Vaal en Feiko Postma aangeboden het stokje van Bert over te nemen. Kees zal Bert’s plek in het bestuur (informeel lid i.v.m. ongelijk aantal) overnemen. Een succesvol jubileumjaar is daarmee achter de rug.

Voorzitter Peter Leendertse stond ook stil bij de moeilijke tijd die actief lid Roel Geurtsen en oud-voorzitter Rob Beijer momenteel doormaken. Sterkte voor hen en hun familie.
Centraal op deze ALV stond de concept-toekomstvisie 2017-2020. Het bestuur heeft deze visie mede op basis van de enquete opgesteld en was zeer benieuwd naar de reactie van de ALV. Die reactie was positief! De ALV vroeg om het prioriteren van de speerpunten, met name die speerpunten die grote investeringen vragen. Ook gaven leden tips voor de werving van nieuwe leden en voor het opzetten van een laddercompetitie. Verder waren erveel complimenten voor de richting die is ingezet, met vernieuwing van de communicatie, succesvolle werving van jeugd en voortvarend invulling van goed en duurzaam onderhoud van het park.
Na afsluiting van de ALV en een drankje in het clubhuis begaven leden en bestuur zich vol vertrouwen door de storm, die inmiddels iets was afgenomen, naar huis. Kortom: LTCM heeft de wind mee.

Deel deze pagina via:

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren (tot 18 jaar)€75,00€19,00
Jongeren 18-24 jaar€145,00€45,00
Senioren€180,00€95,00

Lidmaatschap   Tennislessen

De tennis-(Whats)APP

tennis app Wel willen tennissen maar niet weten met wie?
Herkent u dat?
Wij hebben de oplossing!

Meer weten?

Laatste nieuws