De enquête, in 2016 door het bestuur uitgeschreven, is door ruim 60 % van de leden ingevuld. Dit percentage ligt veel hoger als je bedenkt dat er wellicht per gezin meestal maar één formulier is teruggestuurd.

Waarom een enquête?
Begin 2016 vond het net aangetreden nieuwe bestuur het belangrijk om voor de komende jaren een toekomstvisie neer te leggen en een bijbehorende strategie. Waar staan we en waar gaan we met de club naar toe? Wat willen we met het tennispark? Het aantal leden liep de afgelopen jaren steeds meer terug. Hoofdoorzaak was de hoge gemiddelde leeftijd en het gebrek aan nieuwe, jonge aanwas. 

Om te horen wat er zoal bij de leden leeft, spreekt het bestuur regelmatig met leden rond de velden en in de kantine. Daarnaast heeft het bestuur ook via een enquête hun mening en ideeën gepeilt. De uitkomsten van de enquête staan hieronder beschreven..

Het tennispark 
Er blijkt veel waardering voor het tennispark, de banen en het clubhuis. Meer dan 95% vindt deze ‘goed’ (figuur 1).

Een deel van de leden vindt het wenselijk de mogelijkheid van een nieuwe ondergrond voor 2 van de 8 banen te verkennen. 75% vindt dit wenselijk voor All weather banen en 40% voor Padel banen (figuur 2).

Een aantal leden heeft aanvullend opmerkingen gemaakt bij de vragen naar park en banen. Zo zijn er diverse complimenten gemaakt voor het onderhoud. Verder zijn tips gegeven voor verbetering van de verlichting (LED), tribune, netten, scoreborden en electronische toegang bij de ingang.

Lessen en activiteiten
De lesmogelijkheden bij LTCM wordt door 62,5% als goed beoordeeld. 35% vindt het matig en 2,5% slecht (figuur 3).

Bij de opmerkingen wordt weinig gezegd over de lessen, alleen dat het aantal junioren beperkt is waardoor het samenstellen van een groepje lastig is.
De meeste leden zijn tevreden over de activiteiten die worden georganiseerd. 58% vindt het prima en 38% voldoende. De deelname aan de diverse activiteiten is verschillend. Zo doet 70% soms mee aan Harry’s night, 60% soms aan de clubkampioenschappen en 16% aan de dinsdagavond app (Figuur 4).

Voor de activiteiten is gevraagd of de leden de activiteit leuk vinden, neutraal of onnodig. De reacties per activiteit hangen natuurlijk deels samen met de mate van deelname.
De competitie, LTCM open en clubkampioenschappen worden positief gewaardeerd door gemiddeld > 60% van de leden (figuur 5). Een tip is de clubkampioenschappen iets meer uit te spreiden en ook deels in ‘t weekend te doen.

Ook de andere evenementen worden positief gewaardeerd, Harry’s Night door >70%, donderdag toss>55%, het parentoernooi en de Pullen club door >40% (figuur 6). De dinsdagavond app ligt wat lager. Bij de opmerkingen vallen de complimenten voor de organisatoren op, en de tips om speciale jeugdactiviteiten te organiseren en familieevenementen. Verder tips om de dinsdagavond app deelname te verbeteren, om overdag toss te organiseren en om de donderdagavond toss verder te promoten. Enkele leden geven aan dat er soms te veel ‘vaste groepjes’ zijn waardoor het lastig is aansluiting te vinden.

Communicatie
87,5% vindt de communicatie goed. 12,5% vindt dat het beter kan (figuur 7). Belangrijkste opmerkingen zijn dat informatie en data op de website soms verouderd zijn, en de emailledenlijst blijkbaar niet altijd up-to-date omdat niet iedereen de mails ontvangt. Tip is het plaatsen van een stoplicht op de website om aan te geven of de banen bespeelbaar zijn.

 

De nieuwsbrief wordt goed gelezen, 83% altijd en17% soms (figuur 8). Ook het website bezoek is goed, 58% bezoekt de website1, voor een diversiteit aan info, zoals speeldata, uitslagen, foto’s, verslagen bijeenkomsten, bardiensten. 30% is volger van de LTCM facebookpagina, en 2% van twitter2 .

Vrijwilliger bij LTCM
Meer dan 25% doet vrijwilligersactiviteiten bij LTCM. Een mooie score. De variatie is groot, zoals toernooicommissies, bestuur, barcommissie, klusclub, schoonmaak, activiteit voor de jeugd, ondersteuning communicatie, enz. En 16% van de groep die geen vrijwilliger is heeft interesse om dat wel te worden.

Tips voor de toekomst
Bij dit onderdeel heeft 37% een reactie gegeven, met als opvallende punten: - behoudt de sfeer
- aandacht voor aantrekken van de jeugd
- zoek samenwerking met andere sporten of verenigingen
- verken de mogelijkheid nieuwe banen
- verken mogelijkheid nieuwe abbonnementsvorm
- toernooien zoals 50+ 7.

Tips voor ledenwerving
Bij dit onderdeel heeft 30% een reactie gegeven, met als hoofdpunten:
- doorgaan met de jeugd, via scholen, reclame, en flyeren.
- extra promotie (ook in Vleuterweide), clinics, reclame bij Carlton, korting.

Losse tips en opmerkingen
Bij dit onderdeel heeft 25% een reactie gegeven, met als kern:
- complimenten voor aanpak
- houdt ook aandacht voor de huidige leden
- ga zo door.:

Notes
  • 1 De enquete is gehouden in de periode okt-nov 2016. Reactie betreft dus nog de oude website.
  • 2 Ter toelichting: twitter account is 2 jaar terug aangemaakt ivm toernooi, heeft 16 volgers en wordt niet actief gepromoot
Deel deze pagina via:

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren (tot 18 jaar)€75,00€19,00
Jongeren 18-24 jaar€145,00€45,00
Senioren€180,00€95,00

Lidmaatschap   Tennislessen

De tennis-(Whats)APP

tennis app Wel willen tennissen maar niet weten met wie?
Herkent u dat?
Wij hebben de oplossing!

Meer weten?

Laatste nieuws