Zondag 17 januari 2016 om drie uur ’s middags was het weer zover: de Nieuwjaarsreceptie van LTCM. 

Of het nu kwam door de toenemende belangstelling voor de club, de uitstekende catering of omdat 2016 een jubileumjaar is (de club bestaat dit jaar precies 40 jaar), de belangstelling
 was overweldigend. Niet alleen waren er meer leden dan de afgelopen jaren, de receptie werd ook goed bezocht door oud-en ereleden. Zelfs 
de wethouder van sportzaken, de heer Vital van der Horst, verblijdde de aanwezigen met zijn bezoek. 
Natuurlijk werd er gespeecht door de voorzitter, waarschijnlijk zijn laatste speech in die functie.

Feiko Postma. Voorzitter LTCM

Feiko memoreerde nog eens datgene wat LTCM zo 
speciaal maakt: de gezelligheid en hartelijkheid, de speciale activiteiten zoals Harry’s Nights, het klaverjassen enz. Maar vooral het aantal vrijwilligers dat altijd weer te vinden is om de club draaiend te houden. Zo bedankte hij alvast Adrie Moesman, Yousef Idrissi, Erik Rothengatter, Paul van Maanen, Mirjam Zwiers, Jan Mulder en, één van de aanwezige ere-voorzitters, Jan Vernooy, voor hun inzet t.b.v. het 40-jarig jubileum.

Feiko haalde nog wat herinneringen op uit de afgelopen 40 jaar en verwees naar de grote reünie die gehouden zal worden op 11 juni 
aanstaande. Daarna gaf hij het woord aan de wethouder van sportzaken van de gemeente Stichtse Vecht, Vital van der Horst.

Vital van der Horst. Wethouder sportzaken gemeente Stichtse Vecht.

De heer van der Horst feliciteerde de vereniging uiteraard en verontschuldigde zich voor de weinige contacten die de gemeente had met LTCM. Hij zag dit overigens als een positief feit, omdat het kennelijk zo goed met de vereniging gaat dat deze niet bij de gemeente hoeft aan te kloppen.
 Hij wees nog wel op de diverse middelen die de gemeente heeft om bijvoorbeeld minder bedeelde kinderen toch de gelegenheid te geven om 
lid te worden van een tennisvereniging als LTCM. Door middel van een zogenoemde U-pas kunnen ook zij proberen het niveau te behalen van Novak Djokovic of Maria Sharapova.

Verder deelde hij mee dat de gemeente bezig is met het bezoeken van scholen om kinderen te stimuleren mee te doen aan sporten zoals 
tennis. Hij zou daarbij zeker onze vereniging onder hun aandacht brengen.
Aan het eind van zijn speech beloofde hij, na nog even zijn bewondering voor het hele tenniscomplex van LTCM te hebben uitgesproken, meer zijn gezicht te zullen laten zien op de club.

Daarna werd Steven Wieten nog even in de bloemetjes gezet door de voorzitter. Steven geldt, aldus Feiko, als één van de constantste vrijwilligers van LTCM, en dat al 20 à 25 jaar. Steven ontving hiervoor een mooie fles wijn. Alhoewel....., niet één fles maar twee. Zijn inzet 
had ook een offer gevraagd aan zijn vrouw Els. Vandaar deze tweede fles.
 De hele jubileumspeech van de voorzitteren de speech van de voorzitter aan het adres van Steven vindt u hieronder.

 

 

 SPEECH FEIKO POSTMA

Geachte dames en heren, leden van LTCM, oud-leden van LTCM, ereleden van LTCM –Jan Vernooy en Jo Urlings, mijnheer de wethouder, bestuur van De Blauwe Reiger en tennisleraren,
Van harte welkom op deze receptie ter ere van 40 jaar LTCM. Normaal gesproken organiseert LTCM iets eerder de Nieuwjaarsreceptie, maar u begrijpt dat die maar is gecombineerd met 40 jaar LTCM.
Op 18 januari 1976 werd LTCM opgericht en…ik ga u niet de hele geschiedenis vertellen. De geschiedenis is te rijk en te veelzijdig om dat te doen. Jullie zijn hier gekomen om op gezellige wijze stil te staan bij het jubileum en de beste manier om dat te verzieken, is door een ellenlange toespraak te houden. Ik beperk mij noodgedwongen dus tot een aantal zaken.
Wat maakt LTCM speciaal, is mij wel eens gevraagd?
Ik denk dat dit een combinatie van factoren is. De sfeer is er een van. Tijdens ons Open Toernooi horen wij altijd dat er gezelligheid en hartelijkheid heersen. Dat is al heel bepalend. Ook tijdens Harry’s Nights is dit het geval.
Van belang is ook een vaste kern vrijwilligers, die geregeld rondom de banen te vinden is en die zorgt voor continuïteit in de vereniging.
Een derde factor is LTCM als verzamelpunt. Van oudsher was de club het centrum van activiteiten op de Boomstede, al hadden die dan ook alleen maar een socialiserend karakter. Nog steeds zijn er in de wintermaanden de Klaverjasavonden.
Dan is er ook nog een ander antwoord mogelijk op de vraag wat LTCM bijzonder maakt. Het is een vereniging waar mensen niet per se hoeven te presteren. Kortom, een echte gezelligheids-vereniging. Daarmee is het ook een vereniging die altijd weer, wanneer het nodig is, de mensen zal aanleveren voor belangrijke vrijwilligersfuncties, zoals ook de afgelopen twee maanden weer bleek. Dat is namelijk een groot kenmerkend aspect van LTCM: het ongelooflijke arsenaal vrijwilligers waaruit de vereniging altijd kon putten. Om dit met voorbeelden te illustreren, is goed mogelijk. Kijk maar om u heen! U ziet hier het clubhuisinterieur dat een aantal jaren geleden door clubvrijwilligers ingrijpend werd verbouwd en gerenoveerd. Het terras buiten kreeg eveneens een diepgaande opknapbeurt, terwijl altijd een enthousiaste klusclub bezig is om het gehele park goed te onderhouden. Trots zijn wij ook op onze acht prima banen en hun verlichting. Over vrijwilligers gesproken…
Toen ruim een half jaar geleden het 40-jarig bestaan aan de orde kwam, waren er direct leden bereid om wat te organiseren en namens het bestuur wil ik Adrie, Yous, Erik, Paul, Mirjam, Jan Vernooy en Jan Mulder hartelijk dank zeggen. Dank ook aan de barcommissie voor alle voorbereidingen.
De liefde voor LTCM bleek afgelopen jaar, toen een aantal oudgedienden van de lichting 1976-1989 spontaan een reünie in dit clubhuis organiseerde. Tal van enthousiaste verhalen over vroeger deden de ronde, misschien wat aangedikt na wat biertjes, maar toch… de positieve boventoon overheerste.
Dan praat ik over de jaren ’80. Wat een tijd! Ja, ik weet het ook wel, ruim 800 leden, alleen al bijna 200 jeugd, maar de tijden zijn veranderd en het heeft ook geen zin om erover te klagen. Elders is het beeld amper anders en het heeft ook geen zin om dat te doen of om naar anderen te kijken, want je moet altijd uitgaan van je eigen kracht. Als iets de afgelopen veertig jaar duidelijk werd, was het wel de eigen kracht, die LTCM bezat en bezit. Ook dit jaar wordt dat andermaal duidelijk, wanneer er een deels nieuw bestuur aantreedt uit welker kring nu al wat leuke initiatieven naar voren zijn gekomen.
Op 11 juni komt er een grote reünie van 40 jaar LTCM en ik hoop dat dit clubhuis dan echt te klein zal zijn om alle enthousiastelingen te ontvangen. Like die alsjeblieft op de Facebook-pagina.
Het terras zal verder worden verbeterd waardoor je er nog behaaglijker zit.
Beste vrienden. Op een dag van een jubileum zoals nu is niets gemakkelijker dan te roepen dat LTCM nog veertig jaar zal bestaan. Dat is een tijdspanne, die wij niet kunnen overzien. De mensen die in 1976 de vereniging oprichtten, zullen toen echt niet hebben gedacht, dat veertig jaar later hun opvolgers hier zouden staan. Onze generatie kan er in elk geval de bouwstenen voor aandragen en laten wij de komende jaren dus met vooruitziende blik LTCM besturen.
Direct zal de wethouder, de heer Van der Horst, enkele woorden tot ons richten. Met de wethouder heb ik de gemeente Stichtse Vecht genoemd. Op deze plaats wil ik de altijd goede contacten aanstippen, die LTCM met de gemeente had. Let wel: deze woorden zijn niet bedoeld om een tas met geld van u te krijgen, hoewel dat mag, maar wij zijn wel blij dat de club met verzoeken altijd een gewillig oor bij de gemeente vond.
Beste mensen, velen van jullie hier zijn de afgelopen decennia actief geweest voor de club, in welke hoedanigheid ook. Mede dankzij jullie inzet staan wij hier en kunnen wij het glas heffen op de vereniging. Ik stel voor dat wij dat doen. Lang leve LTCM!

 

TOESPRAAK FEIKO POSTMA TOT STEVEN WIETEN


Beste Steven,
Jij staat hier voor je gevoel misschien onverwacht en ik kan mij goed voorstellen dat jij je afvraagt wat je hier doet. Zojuist sprak ik in mijn welkomstwoord over de vele vrijwilligers, die hebben gemaakt dat LTCM levensvatbaar bleef en van die mensen ben jij er een. Nu zijn er vrijwilligers en vrijwilligers. De ene doet iets, de ander doet wat meer en dan heb je nog een groep mensen, die “er altijd is”. Tot die categorie behoor jij. Jij bent over de afgelopen twintig of vijfentwintig jaar ten minste één van die constanten binnen de club, altijd wel op de een of andere manier bereikbaar en beschikbaar.
Het is misschien zo vanzelfsprekend geworden dat het normaal is. Het is niet normaal en daarom moet het worden gewaardeerd, zo vindt het bestuur. Het leek ons een goed idee om jou hier te midden van alle feestgedruis te benoemen tot lid van verdienste. Dat is een categorie die tot heden niet bestaat binnen LTCM, maar die daarom bij dezen wordt ingesteld. Het is ook zeker niet een onderscheiding, die zomaar wordt gegeven. Jij bent de eerste en voorlopig ook weer de laatste die hem krijgt! Ik wil je er van harte mee feliciteren en omdat je hier nu toch bent, overhandig ik je als extra attentie graag deze uitstekende rode wijn. Van harte gefeliciteerd en misschien mag ik de andere fles, bedoeld voor Els, ook aan jou geven. Els heeft jou tussen alle bedrijven door wel eens moeten missen en dat vraagt ook om een redelijke vergoeding. Vandaar dat ik haar graag een mooie droge witte wijn aanbied. Bloemen kunnen ook, maar een glas wijn drink je gemeenschappelijk. Dat kan verbondenheid uitdrukken, zoals jij nu nog meer met LTCM verbonden bent. Vandaar! Gefeliciteerd!

Deel deze pagina via:

Evenementen volledige kalender

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren (tot 18 jaar)€75,00€19,00
Jongeren 18-24 jaar€145,00€45,00
Senioren€180,00€95,00

Lidmaatschap   Tennislessen

De tennis-(Whats)APP

tennis app Wel willen tennissen maar niet weten met wie?
Herkent u dat?
Wij hebben de oplossing!

Meer weten?

Laatste nieuws