Hiermee nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van LTCM welke gehouden zal worden op:

Donderdag 22 februari 2018
Aanvang:  20.00 uur
Locatie: Clubhuis LTCM

Het bestuur legt dan graag verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook bespreken we wijzigingen en vacatures, en delen we de ideeën voor jeugd en volwassenen voor komend seizoen.
Alle leden zijn van harte welkom, ook ouders van de jeugd. We zien uit naar jullie komst.
De officiële uitnodiging van onze secretaris is hieronder bijgevoegd (inclusief de ALV agenda, want dat hoort er ook bij).

AGENDA:
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 22 februari 2018
 4. Verslagen diverse commissies
 5. Financieel verslag 2018 + balans
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2019
 8. Vaststelling contributie 2019 en aanpassing daglidmaatschap
 9. Verkiezing leden kascommissie.
 10. Wijzigingen (bestuur)
 11. Visie bestuur 2019 en verder
 12. Rondvraag
De overige bijbehorende stukken zoals de notulen ledenvergadering 2018, jaarverslagen commissies en financiële verantwoordingen liggen op deze avond ter inzage in het clubhuis.
Leden kunnen de beschikbare stukken 5 dagen voor aanvang van de Ledenvergadering opvragen per e-mail:   Secretaris.

Namens het bestuur van LTCM,

Monique van der Horst,
Secretaris LTCM
Deel deze pagina via:

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren (tot 18 jaar)€75,00€19,00
Jongeren 18-24 jaar€145,00€45,00
Senioren€180,00€95,00

Lidmaatschap   Tennislessen

De tennis-(Whats)APP

tennis app Wel willen tennissen maar niet weten met wie?
Herkent u dat?
Wij hebben de oplossing!

Meer weten?

Laatste nieuws